İş Ekipmanları Periyodik Kontrolü

İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce, önemli bakım ve onarımlardan sonra ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından periyodik kontrolü yapılır.

İşverence, periyodik kontrol sonuçları ıslak imzalı şekilde kayıt altına alınır ve yetkililer her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanır. 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun olarak güvenli elektronik imza ile imzalanmış ve elektronik ortamda saklanan kayıtlar da geçerlidir.

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereği perirodik kontrolü zorunlu olan ekipmanlar;

  • Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri
  • Kaldırma ve iletme ekipmanların periyodik kontrolleri
  • Tesisatların periyodik kontrolleri
  • Tezgâhların periyodik kontrolleri
  • Endüstriyel raf ve kapıların periyodik kontrolleri
  • İş makinelerin periyodik kontrolleri