Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü


Kaldırma İletme Ekipmanları Periyodik Kontrolü

Bursa periyodik kontrol firması olan Burkon Periyodik Kontrol ve Muayene, kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrolleri ve muayenesini yapmaktadır.

Kaldırma iletme ekipmanları periyodik kontrollerini kimler yapar?

Kaldırma ve iletme ekipmanlarının iskeleler hariç periyodik kontrolleri yetkili olan; makine mühendisleri, mekatronik mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

İskelelerin periyodik kontrolleri ise yetkili olan; inşaat mühendisleri, makine mühendisleri,  inşaat, yapı, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da inşaat tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından, gemi inşası ile gemi bakım ve onarım işlerinde gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisleri ve gemi teknikerleri tarafından yapılır.

Asansör periyodik kontrollerini kimler yapar?

29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği kapsamında yer alan asansörlerin periyodik kontrolleri 4/5/2018 tarihli ve 30411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen hususlara göre yapılır. Genel olarak hızı 0,15 m/sn ve daha yüksek olan asansörler asansör yönetmeliği kapsamına girdiği için bu ekipmanların kontrollerini sadece o bölgede yetkilendirilmiş firmalar yapabilmektedir.

Periyodik kontrolü zorunlu olan kaldırma iletme ekipmanları nelerdir?

 • Krenler (köprülü, portal, mobil, yükleyici, kule, kıyı ötesi, döner kollu ve benzeri)
 • Vinçler ve kaldırma teçhizatları (monoray, traksiyonel, çektirme, gerdirme ve benzeri)
 • Endüstriyel araçlar (forklift, transpalet, yük ve personel taşıyıcı, değişken erişimli araç, sipariş toplayıcı ve benzeri)
 • Araç kaldırma liftleri
 • Kaldırma tablaları
 • Sütunlu çalışma platformları
 • Asılı erişim donanımları
 • Yükseltilebilen seyyar iş platformları
 • İnşaat asansörleri
 • Eğimli yük taşıma tertibatları
 • Hareket engelliler için güç tahrikli kaldırma platformları
 • Asansörler
  • Servis asansörleri
   • Kren asansörleri
    • Yük asansörleri
 • Yapı iskeleleri
 • Mobil erişim ve çalışma kuleleri (seyyar iskeleler)
 • Kaldırma aksesuarları ve taşıyıcılar (sapanlar, kıskaçlar, vakum kaldırıcı,manyetik kaldırıcı ve benzeri)
bursa periyodik kontrol
Bursa periyodik kontrol