Periyodik Kontrol Nedir?

Periyodik kontrol: İş ekipmanlarının, İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereği öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, iş ekipmanlarının yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetlerini kapsar.

Niçin Periyodik Kontrol Yaptırmalıyız?

Kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirlerin aldırılması için periyodik kontrol yaptırılmalıdır. Ayrıca İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereği iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri yaptırılması zorunludur.

Periyodik Kontrolü Kimler Yapabilir?

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ‘nde belirtilen iş ekipmanlarının teknik özelliklerinin gerektirdiği ve EK-III’te yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla ilgili branşlardan mühendis, (Ek ibare:RG-23/7/2016-29779)(2) teknik öğretmen, tekniker ve yüksek teknikerleri kapsamakta olup ayrıca bu kişilerin İş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerin elektronik ortamda kayıt ve bildirimi ile veri doğrulaması amacıyla kullanılan İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapacak Yetkili Kişilerin Kayıt Programını,EKİPNET’ e kayıtlı kişi olmalıdır.

Periyodik Kontrolü Zorunlu İş Ekipmanları Neler?

  • Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri,
  • Kaldırma ve iletme ekipmanların periyodik kontrolleri,
  • Tesisatların periyodik kontrolleri,
  • Tezgâhların periyodik kontrolleri,
  • Endüstriyel raf ve kapıların periyodik kontrolleri,
  • İş makinelerin periyodik kontrolleri zorunludur.

Burkon Belgelendirme ve Mühendislik

Bursa periyodik kontrol firması olan Burkon Belgelendirme; basınçlı kaplar, kaldırma iletme ekipmanları, makine ve tezgahlar, elektrik tesisatı ve gövde güvenlik topraklama, yangın tesisatı,yangın tüpleri, raf sistemleri periyodik kontrollerini; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanununun  ilgili maddeleri uyarınca ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile belirtilen şartlara uygun olarak gerçekleştirmek üzere kurulmuştur.

Alanında uzman ve deneyimli kadrosuyla iş ekipmanları yönetmeliği gereği periyodik kontrole tabi iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaktayız.

Burkon Belgelendirme 2019 yılında resmen kurulmuş ve periyodik muayene uzman kadrosunu güçlendirmeye devam etmektedir.

Periyodik kontrollerimiz yeterli teknik teçhizat ve bilgi birikimine sahip, TSE eğitimlerini tamamlamış makine mühendisleri ile teknik personeller tarafından gerçekleştirilmektedir.   

Periyodik muayene raporlarımız, ”İş ekipmanları kullanımında sağlık güvenlik şartları yönetmeliği” ne uygun olarak hazırlanmakta olup, uzman kadromuzun Ekip Net’e kayıtlı K Yetki Belgesine sahiptir.