Periyodik Kontrol Nedir?


Periyodik Kontrol Nedir?

Periyodik kontrol: İş ekipmanlarının, İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereği öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, iş ekipmanlarının yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetlerini kapsar.

Niçin Periyodik Kontrol Yaptırmalıyız?

İlgili yönetmelik gereği ”İşveren, iş ekipmanının kullanımı süresince, (Değişik ibare:RG-18/2/2022-31754) gerekli bakımını ve periyodik kontrollerini yaptırarak bu maddenin (a) bendinde belirtilen hususlara uygun durumda olması için gerekli önlemleri alır.”

Kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirlerin aldırılması için periyodik kontrol yaptırılmalıdır.

Periyodik Kontrolü Kimler Yapabilir?

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ‘nde belirtilen iş ekipmanlarının teknik özelliklerinin gerektirdiği ve EK-III’te yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla ilgili branşlardan mühendis, (Ek ibare:RG-23/7/2016-29779)(2) teknik öğretmen, tekniker ve yüksek teknikerleri kapsamakta olup ayrıca bu kişilerin İş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerin elektronik ortamda kayıt ve bildirimi ile veri doğrulaması amacıyla kullanılan İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapacak Yetkili Kişilerin Kayıt Programını,EKİPNET’ e kayıtlı kişi olmalıdır.

Periyodik Kontrolü Zorunlu Olan Ekipmanlar Neler?

İş ekipmanları yönetmeliğinde periyodik kontrolü zorunlu olan ekipmanlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 • Basınçlı kap ve tesisatlar
 • Kaldırma ve iletme ekipmanları
 • Tesisatlar
 • Tezgâhlar
 • Endüstriyel raf ve kapılar
 • İş makineleri

Yukarıda periyodik kontrole tabi iş ekipmanları ana başlıkları olarak belirtilmiştir.

Periyodik kontrol süresi ne kadar ?

İş ekipmanları kullanımında sağlık güvenlik yönetmeliği gereği, iş ekipmanlarının periyodik kontrol süresi azami bir yıldır. İş ekipmanları kontrolleri yılda en az bir defa periyodik kontrol ve muayene yapılmalıdır ve bununla ilgili periyodik kontrol raporu hazırlanmalıdır, hazırlanan bu rapor iş ekipmanı kullanıldığı süre boyunca saklanır.

Burkon Belgelendirme ve Mühendislik

Bursa periyodik kontrol firması olan Burkon Belgelendirme ve Mühendislik firması olarak periyodik kontrolünü gerçekleştirdiğimiz iş ekipmanları ;

 • Basınçlı kap periyodik kontrolü ve muayenesi
 • Kaldırma iletme ekipmanalrı periyodik kontrolü ve muayenesi,
 • Tezgah periyodik kontrolü ve muayenesi,
 • İş makinesi periyodik kontrolü ve muayenesi,
 • Elektrik tesisatı periyodik kontrolü ,
 • Topraklama tesisatı periyodik kontrolü,
 • Yıldırımdan korunma tesisatı periyodik kontrolü,
 • Jeneratör periyodik kontrolü,
 • Yangın algılama tesisatı periyodik kontrolü,
 • Havalandırma tesisatı periyodik kontrolü,
 • Yangın söndürme tesisatı periyodik kontrolü,
 • Endüstriyel raf periyodik kontrolü,
 • Endüstriyel kapı periyodik kontrolü,

gibi periyodik kontrolü zorunlu olan iş ekipmanları periyodik kontrollerini; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanununun  ilgili maddeleri uyarınca ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile belirtilen şartlara uygun olarak gerçekleştirmek üzere kurulmuştur.

Periyodik kontrollerimiz yeterli teknik teçhizat ve bilgi birikimine sahip, TSE eğitimlerini tamamlamış makine mühendisleri ile teknik personeller tarafından gerçekleştirilmektedir.                               

 Personellerimiz aynı zamanda iş güvenliği kanuna hakim yeterli ve gerekli önlemleri alarak kontrol ve muayenelerini gerçekleştirmektedir.